Jag är verkligen inte speciell på något sätt, men du - du är ju det. (via troddejagklarademigensam)

(via aldrigmeradu)

103 notes
men jag förstår om du skulle lämna mig, för jag har lämnat mig själv för länge sen (via ensamochensam)
808 notes